Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Prof.Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Kongre Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı,

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN,

Araş.Gör. Berat DAĞ,

Araş.Gör. Bengi Çakmak

SEMPOZYUM BİLİMSEL KURULU

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN (İTBF Dekanı/ Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Sırrı AKBABA (Değerler Eğitimi Merkezi Başkanı/ Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz Tan (Psikoloji Bölümü/ Üsküdar Üniversitesi)

Prof.Dr. Orhan Doğan (Psikoloji Bölümü/ Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel Bozkurt (Sosyal Yapı-Sosyal Değişme ABD Başkanı/ İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Tayfun DOĞAN (Psikoloji Bölümü Başkanı/ Üsküdar Üniversitesi)

Doç.Dr. Belma Oğul (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Çiğdem Yazıcı (Felsefe Bölümü Başkanı/ Üsküdar Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi. Çiğdem Yavuz Güler (Psikoloji Bölümü/ Üsküdar Üniversitesi)