Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı (Sempozyum Başkanı)

Doç. Dr. Asil Özdoğru

Dr. Öğretim Üyesi Sait Ocaklı

Araştırma Görevlisi Berat Dağ

Araştırma Görevlisi Bengi Çakmak

Araştırmacı Shams Farhad