II. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

“Pandemi ve Yalnızlık”

2. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

İlkini Aralık 2019’da  “Birey, Toplum ve Yalnızlık” başlığı altında gerçekleştirdiğimiz Birinci Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nu bu yıl “Pandemi ve Yalnızlık” ana başlığıyla gerçekleştiriyoruz. 2020 yılına girişle birlikte tüm dünyada etkili olan COVID-19 pandemi süreci insanlığı hiç alışık olmadığı bir tür zorunlu sosyal izolasyon sürecine sokarak, hayatımızın kendi insiyatifimizin dışına çıkmasına neden oldu. Halen sürecin içinden geçmekte olduğumuz halde mevcut deneyimler, oluşan-kaybolan-dönüşen ruh halleri, kamusal ve özel alandaki değişimler, siyasi ve ekonomik belirsizlikler-kaygılar-tepkiler, zaman-mekân algılarının uğradığı değişimler, iniş-çıkışlar ve daha pek çok unsur, Pandemi olgusunun ve güncel deneyiminin tartışmaya açılmasının ne derece önemli olduğunu gösteriyor. Bir diğer açıdan, süreç birtakım tartışmaları elzem kılıyor, kendisine dair iç görü ve ön görü geliştirmekten başka ihtiyaç ve çare bırakmıyor da denebilir. Hâlihazırda yaşarken hem nesnesi hem öznesi olduğumuz, hem bireysel hem kolektif deneyimlerle şekillenen ve her nevi toplumsal süreç ve/veya kriz döneminde etkin olan devletler, şirketler, piyasalar, toplumsal kurumlar, bireyler gibi alışılagelmiş sosyolojik aktörlere bu defa canlı-cansız ayrımının belirsizliğinde duran bir varlığın, virüsün, başat aktör olarak eklenmiş olduğu bir süreçten sözkonusu. Dolayısıyla bunu kendi özgünlüğü içerisinde anlamaya çalışmak ve bilhassa sosyal bilimler alanında eleştirel yaklaşımlarla, acelesiz fakat etkili tahayyüller geliştirmeye çabalamak önem arzetmektedir.

Belirtilen bu önem dâhilinde Üsküdar Üniversitesi olarak 4-5 Aralık 2020 tarihlerinde asli temasını “Yalnızlık ve Pandemi” başlığının oluşturduğu 2. Yalnızlık Sempozyumunu gerçekleştirecektir. Yurtiçi ve yurtdışından yalnızlık alanında önemli çalışmalara sahip olan bilim insanlarının katılacağı bilimsel etkinlikte sizleri her tarihi ve kritik anda olduğu gibi şimdi de modern medeniyet-toplum-birey fikirlerini sorgulamaya; insanmerkezciliği ve insan-sonrasını gözden geçirmeye; canlılık, bilinçlilik, öznellik üzerinden kurulan ikiliklerin ötesine adım atmaya; birlikte yaşam ve atomize birey ilişkisini dayanışma, izolasyon, sosyal mesafe, yeni normalleşme gibi kavramlarla tartışmaya; yalnızlığın ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal boyutlarını yeniden ele almaya; bir önceki sempozyumda vurguladığımız yalnızlık tiplerine ve ayrımlarına eklenmesi mümkün olan ‘beklenmedik yalnızlık’, ‘mecburi yalnızlık’ gibi yalnızlığın yeni boyutlarıyla ilgili konulara katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Üsküdar Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

Kongre Konuşmacıları