4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

Değerli katılımcılar,

İçinde bulunduğumuz çağın önemli bir toplumsal görüngüsü, olgusu ve sorunu: “yalnızlaşan insan!” Tarih boyunca aile kurumu, bireyleri duygusal ve sosyal açılardan destekleme işlevi göstermiştir. Oysa bugün, bireylerin yalnızlıklarını ve güvensizliklerini giderme hususunda ailenin etkisinin de değiştiğini gözlemlemekteyiz. Sözgelimi, dijital teknolojilerin gündelik hayata sirayet etmesiyle değişen aile içi ilişkiler üzerine yapılan araştırmalar, aile üyelerinin birlikte geçirdiği zamanın azalarak yalnız geçirilen zamanlara dönüştüğünü göstermektedir. Bu gibi örnekler, “birlikte yalnızlık” ve “aile içinde yalnızlık” denilebilecek yeni durumlara işaret etmektedir. Aile ve yalnızlık ilişkisi, dijitalleşmenin yanı sıra göç, toplumsal cinsiyet, yaşlılık, eğitim ve benzeri açılardan incelenmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Böylece, Üsküdar Üniversitesi’nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nun ana temasını “Aile ve Yalnızlık” oluşturmaktadır. 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde yüz yüze (7 Aralık) ve çevrimiçi (8 Aralık) olarak düzenlenecek sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacıları, farklı alanlardan katkılar sunmak üzere bir araya gelecek bilim insanı, akademisyen ve sanatçılardır. Her konuşmacı, kendi çalıştığı alandan ve kendi bakış açısıyla yalnızlığı aile bağlamında ele alarak önemli tartışmalar sunacak ve önemli soruları gündeme getirecektir. Türkçe ve İngilizce  dillerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumumuza katılımınız bizleri onurlandıracak ve mutlu edecektir.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Üsküdar Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 

Kongre Konuşmacıları