3. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

                                                                                                                          “Dijitalleşme ve Yalnızlık”
                                                                                                                                10-11 Aralık 2021

Değerli Katılımcılar,
III. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde “Dijitalleşme ve Yalnızlık” temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

İlki 2019 yılında düzenlenen Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, bu yıl gelenekselleşmiş bir biçimde üçüncü kez düzenleniyor. 2020 yılında küresel bir kriz olarak hayatımıza tesir eden ve hala etkisi süren COVID-19 pandemisi sebebiyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi ortamda buluşacağız. Mevcut koşullarla bağlantılı olarak ve hâlihazırda süregiden tartışmalar odağında bu yıl, dijitalleşme olgusunu sempozyumun ana teması olarak ele alıyoruz. Bu ana tema çerçevesinde dijitalleşme ve yalnızlık ilişkisini, farklı yaklaşımlarla birlikte sorgulamayı, tartışmayı ve birlikte gözden geçirmeyi son derece önemsiyoruz.

21. yüzyılı, modernite ve kapitalizmin dijitalleşme süreciyle birlikte yeniden biçimlenmiş ve halen evrimleşmekte olan bir formu olarak ele alan pek çok önemli tartışma hatırlandığı zaman genel olarak “dijitalleşme” olgusunun içinde yaşadığımızı söylemek mümkün. Yine de dijitalleşme ve yalnızlık temasına dair çok yönlü sorular güncelliğini koruyor. Dijitalleşme süreçlerinin farklı aşamaları, deneyimleri ve öznellik pozisyonları nasıl şekillenmektedir? Dijitalleşme süreçlerinin zamansal ve mekânsal boyutu, yapısal tezahürleri ve diğer süreçlerle kesişim noktaları nasıl değerlendirilebilir? Ütopyalar ve distopyalar düzleminde farklılaşmış konumlara yerleştirilen dijitalleşme süreçlerine dair gelişmeler ve öngörüler, mevcut zıtlıkların dışında ve ötesinde yer alan çeşitlilik ve akışkanlıklarla birlikte nasıl ele alınabilir? En önemlisi, sempozyumun hedeflediği tematik kesişim bağlamında yalnızlık ve dijitalleşme ilişkisi nasıl tartışılabilir?

Belirtilen bu ve buna benzer birçok soru çerçevesinde sempozyum, dijitalleşme süreçleri ile yalnızlık durumunun arasındaki karmaşık ilişkileri bütünlüklü, özgün ve derinlikli bir biçimde tartışmayı hedeflemektedir. Toplumsal dönüşüm ve tahayyüller çerçevesinde yalnızlık ve dijitalleşme ilişkisini farklı konu başlıklarıyla irdelemek ve de bu ilişkinin ortaya çıkardığı neden ve sonuçları birlikte gözden geçirmek için bu yıl da çeşitli akademik ve akademi dışı alanlarda çalışan konuşmacılarımız ve dinleyicilerimizi sempozyuma davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı 
 

Kongre Konuşmacıları