5. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,

Günümüz toplumlarında kişilerin aile hayatında, sosyal çevresinde yüksek düzeylerde deneyimlediği yalnızlık olgusu, iş yaşamında da sıkça görülen bir duruma dönüşmüştür. Özellikle iş yaşamında rekabet, bencillik ve narsistik eğilimler üzerinden yeni bir benlik yapısı inşa olurken iş yerinde yalnızlık olgusu derinleşerek bireyleri etkisi altına almaktadır. Bunun yanında küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan iletişim ağındaki gelişmeler, modern kentin getirdiği yaşam koşulları iş yerinde yalnızlık duygusunu arttırarak yoğunlaştırmıştır. Peki, yaşanılan bu durum, işyerindeki çalışanlar üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır? Hangi meslek sahipleri yalnızlık duygusunu daha fazla hissetmektedirler? Farklı ülkelerde çalışanların yalnızlık deneyimleri ne düzeydedir?
Belirtilen bu ve buna benzer birçok soruya Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ve ana temasını “İş Yaşamında Yalnızlık” oluşturan Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda yanıt aranmaya çalışılacaktır. 16 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacıları, farklı alanlardan katkılar sunmak üzere bir araya gelecek bilim insanı, akademisyen ve çeşitli meslek alanından insanlardır. Her konuşmacı, kendi çalıştığı alandan ve kendi bakış açısıyla yalnızlığı iş yaşamı bağlamında ele alarak önemli tartışmalar sunacak ve önemli soruları gündeme getirecektir. Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumumuza katılımınız bizleri onurlandıracak ve mutlu edecektir.

Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Üsküdar Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü