Sempozyum Konuşmacıları

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi
Prof.Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi
Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi   
Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi  
Doç.Dr. Cem Tutar, Üsküdar Üniversitesi  
Prof.Dr.Gali Galiev, Ufa Devlet  Teknoloji Devlet Üniversitesi
Dr. Tansel Tercan, Antalya Bilim Üniversitesi  / “Rixos” Otel Astana
Dr. Nurfer Tercan, L.N. Gumilyov Avsrasya Milli Üniversitesi  
Doç.Dr. Güzel Tokareva- Ufa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç.Dr.  Zinira Abrarova, Ufa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr.Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin, Üsküdar Üniversitesi 
Aslı Hale Kılıç, Method Research Company
Yusuf Özkan Özburun, Kelebek Etkisi Psikoloji Danışmanlık
Hale Sülüş Örenç, Ankara/Çankaya- Milli Eğitim Vakfı İlkokulu
Hülya Mutlu, Yazar
Kader Güven Keskin, Klinik Psikolog
Merve Akkız Altun, Mass Makina Sanayi A.Ş. 
Asif Bayramov, Azerbaycan Üniversitesi  
Milana Dzhidzhoeva, Consulting Company «Soter»  
Ashimova Aigerim, L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi  
Zaida Kunanbayeva,  "Saturn" Araştırma Merkezi 
Vaishali Jadon-Yönetim Teknolojisi Enstitüsü, Ghaziabad