Sempozyum Programı

“İş Yerinde Yalnızlık” 5. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

16 Aralık 2023 Cumartesi (Çevrimiçi Oturumlar)

Sempozyum Linki: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/96253140811?pwd=REFwN2lqeGQwNUZ2MXlBMFlQLzVGUT09

10.00-10.30
Açılış Konuşmaları- Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı
Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

10.30-11.30          I. Oturum
Doç. Dr. Cem Tutar, Üsküdar Üniversitesi- “Yeni Kapitalizmde Enformasyon Teknolojileri ve İş Yaşamının Ethosu: Bir Performans Kültü Hikâyesi”
Dr. Tansel Tercan, Antalya Bilim Üniversitesi / “Rixos” Otel Astana-Dr. Nurfer Tercan
L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi “Yalnızlığın Mücadelesi: Turizmin İş Hayatında Yalnızlığı Keşfetmek”
Prof. Dr. Gali Galiev, Ufa Devlet Petrol Teknik Üniversitesi-Doç.Dr. Zinira Abrarova, 
Ufa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Başkurdistan Cumh./Rusya Federasyonu)  “İş Kaybının Yol Açtığı Yalnızlık: Rusya Örneği”
Vaishali Jadon-Yönetim Teknolojisi Enstitüsü, Ghaziabad, “ İşyerinde Yalnızlığın Boyutlarını ve Örgütsel Sonuçlarını Anlamak : Hindistan Örneği”
Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı- Dr.Öğr.Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin, Üsküdar Üniversitesi- Aslı Hale Kılıç, Method Araştırma Şirketi- “Türkiye’de İşyerinde Yalnızlık: Araştırma Sonuçları”

11.40-13.00       II. Oturum 
Yusuf Özkan Özburun, Kelebek Etkisi Psikolojik Danışmanlık -“Yalnız Kaldığında Kendin İçin Bir Evren Ol! 
Hale Sülüş Örenç, Ankara/ Çankaya -Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Müdürü  “Okul Müdürlerinin Yalnızlığı”
Doç. Dr. Güzel Tokareva- Ufa Teknoloji ve Bilim Üniversitesi (Başkurdistan Cumh./Rusya Federsyonu) “Beyaz Yakalı Göçmen İşçilerin Yalnızlığı”
Kader Güven Keskin, KlinikPsikolog- Merve Akkız Altun, Mass Makina Sanayi A.Ş. 
“Türkiye'de Patron Şirketlerinde 2. Jenerasyonun Yalnızlığı”

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30       III. Oturum 

Hülya Mutlu, “Psikolojik Sermaye Yatırımı Olarak İnsan İlişkisi”
Asif Bayramov, Azerbaycan Üniversitesi (Azerbaycan Cumh) “İş Yaşamında Yalnızlık ile Yabancılaşma İlişkisi”
Milana Dzhidzhoeva, “Soter” Danışmanlık Şirketi Kurucusu/ Psikodiagnostik Uzmanı (Rusya Federasyonu) “Rusya’da Girişimcinin Yalnızlığı: İş Yaşamında Ve Ötesinde”
Ashimova Aigerim, Lev Gumilyev Avrsasya Milli Üniversitesi (Kazakistan)-Zaida Kunanbayeva, “Saturn” Araştırma Merkezi/ "Saturn" Research center, (Kazakistan Cumh.)-“Başarılı ve Yalnız İş Kadınları: Kazakistan Örneği”

15.30-16.00    Kapanış Konuşması – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü