Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı
Arş. Gör. Bengi Çakmak
Arş. Gör. Berat Dağ