Sempozyum Programı

 10 Aralık 2021 Cuma

10.30-10.40      Açılış Konuşması – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı
10.40-12.40          I. Oturum


Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü – “Dijitalleşme Çağında Yalnızlık”
Prof. Dr. Milay Köktürk, Pamukkale Üniversitesi - “Dijital Çağda Derin Yalnızlaşma” 
Doç.Dr. Durmuş Ümmet, Marmara Üniversitesi- “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlık”
Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi ve Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkandeler, Avrasya Üniversitesi – “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması Sonuçları”

12.40-13.40        Öğle Arası
13.40-15.00         II. Oturum


Prof. Dr. Sergey Ryazançev, ve Prof. Dr. Tamara Rostovskaya, Institute for Demographic Research (IDR, FCTAS, RAS) - “Dijital Çağda Göçmen Kadınların Yalnızlığı”
Psikolog Botagöz Tolepbergenova ve Doç. Dr. Yelena Barabanova, S.Amanjolov Doğu Kazakistan Üniversitesi - “Dijital İletişim Bakımından Yetişkinlerde Bir Yaşam Tarzı Olarak Yalnızlık”
Robin Hewings, Compaign to End Loneliness Direktörü -  “Birleşik Krallık’ta Yalnızlık: Campaign to End Loneliness’dan On Yıl Boyunca Öğrenilenler

15.00-15.30         Ara
15.30-17.00        III. Oturum


Doç. Dr. Mustafa Günay, Çukurova Üniversitesi – “Dijital Çağda İnsan İlişkileri ve Yalnızlık: Felsefi Bir Bakış” 
Prof. Dr. Barış Erdoğan, Üsküdar Üniversitesi – “Çevrimiçi Buluşma Sitelerinde Kadınların Yalnızlıktan Kurtulma Deneyimleri"
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi – “Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Yalnızlık” 
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş, Anadolu Üniversitesi-  "İnsan ve teknolojinin yalnızlık bağlamında karşılıklı varoluşsal ilişkisi"

11 Aralık 2021 Cumartesi

11.00-13.00    I. Oturum


Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi - “Kalabalıkların Yalnızlığı”
Prof. Dr. Belma Oğul ve Arş. Gör. Oğul Köker, İstanbul Teknik Üniversitesi – “Erkeğin Yalnız Mekânı Olarak Ev Stüdyosu”
Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - “Dijitalleşen Dünyada İnsan Olma Sorunu”
Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Trakya Üniversitesi – “Nomofobi ve Yalnızlık İlişkisi”

13.00-14.30    Öğle Arası
14.30-16.30    II. Oturum


Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi - “Yalnızlık, Yalnızlaştırma ile Ayrımcılık ve Şiddet İlişkisi”
Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar ve İletişim Uzmanı-Sosyolog Bilge Evran, Üsküdar Üniversitesi - “Dijital Mekânlar ve Yalnızlık”
Hülya Mutlu- Eğitimci, yazar - “Dijitalleşme ve İş Hayatında Yalnızlık”
Birol Güven , Yapımcı, senarist – “ İnterneti Olan Yalnız Olmaz”

16.30-16.40    Kapanış Konuşması – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı