Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI
Dr.Öğr. Üyesi Nihan KALKANDELER ÖZDİN
Arş. Gör. Bengi ÇAKMAK
Arş. Gör. Berat DAĞ