Sempozyum Programı

“Aile ve Yalnızlık” 4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu

7-8 Aralık 2022
7 Aralık 2022 Çarşamba- Nermin Tarhan Konferans Salonu
10.00-10.30
Açılış Konuşmaları- Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
                                Prof.Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
10.30-12.30          I. Oturum
Prof.Dr. Sırrı Akbaba, Üsküdar Üniversitesi-Oturum Başkanı -“Ailede Yalnızlığın Görünmeyen Yüzleri”
Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı- “Tekonolojinin Ailede Yalnızlığa Etkisi”
Prof.Dr. Tahire Allahyarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Araştırmalar Merkezi-
“Aile ve Evlilik İlişkilerinde Yalnızlığın Sosyal Değişkenleri”
Atalay Taşdiken, Yönetmen- “Sinemada Aile Ve Yalnızlık”
Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi- Aslı Hale Kılıç, Method Araştırma Şirketi- “ Türkiye’de Aile ve Yalnızlık: Araştırma Sonuçları”

12.30-14.00 Öğle Arası
14.00-16.30 II. Oturum 
Doç.Dr. Melis Oğuz, Beykent Üniversitesi-Oturum Başkanı- “Berlin Neukölln Mahalle Anneleri: Göçmen Kadınların Yalnızlıkla Mücadele Stratejileri”
Prof.Dr. Hasan Bacanlı, FSMVÜ - "Ailenin Günümüzdeki Durumu ve Yalnızlık"
Hatice Kübra Tongar, Psikolog- “Z Kuşağının Yalnızlığı”
Burcu Kılıç Gündüz, Üsküdar Devlet Hastanesi Uzman Sosyal Çalışmacı- “Kimseli kimsesizler”
Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, Kalben Derneği -“ Koruyucu Ailede Büyüyen Çocukların Yalnzılığı”

8    Aralık 2022 Perşembe (Çevrimiçi Oturumlar)
10.00-11.30          I. Oturum
Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi-Oturum Başkanı
Prof. Dr. Tamara Rostovskaya, Doç.Dr. Ekaterina A. Knyazkova Rusya Bilimler Akademisi Federal Araştırma Sosyoloji Merkezi Demografik Araştırmalar Enstitüsü -“Aile İçinde Yalnızlık: Yakında Ama Birlikte Değil” 
Prof. Dr. Nigina Rahimova, Özbekistan “İctimai Fikir”  Kamuoyu Araştırma Merkezi- “Özbek Aileleri İçin Yalnızlık Güncel Bir Sorun Mu?”
Prof. Dr. Rita Salmorbekova, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Felsefe. Hukuk ve Siyaset
Araştırmalar Enstitüsü -“Kırgızistan'da Sosyal bir Sorun Olarak Yalnızlık”
Doç.Dr. Aygün Halilkızı , Bakü Devlet Üniversitesi, Felsefe Bölümü-“Ailenin Yalnızlaşma  Nedenleri Olarak Sosyokültürel Değişim ve Uyumsuzluk Problemi: Azerbaycan Ailesi Örneği”
Gözde Courbis Poncet,   Fransa -“Aile İçinde Sessizlik: Fransa’da Yaşayan Yabancı Ülke Vatandaşlarının Yalnızlık Deneyimleri”
Aizhan Duisembayeva, Uluslararası Türk Akademisi- “ Kazakistan’da Ailelerin Yalnızlık Sorunsalı: Sosyal-Psikolojik Değerlendirme”

11.30-13.00 II. Oturum
Prof.Dr. Cengiz Çakmak , İstanbul Üniversitesi -Oturum Başkanı
“Dijital( parmak) Alemde Mikrodalga ve Muhafazakarlık”
Doç.Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi-“Yalnızlaştırma İdeolojisi Olarak Aile: İçerisi ve Dışarısı”
Doç.Dr. Faruk Yaylacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -“Çaresiz Bir Strateji Olarak Yalnızlık ve Eğitimin Sorumluluğu”

Doç.Dr. Taner Atmaca, Düzce Üniversitesi- Öğr. Gör. Ayşegül Övdür Altundal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - “ Parçalanmış Aile Çocukları ve Eğitim: Okullara Yansıyan Çeşitli Sorunların Analizi
Dr.  Fatma Tuba Aydın  Mentschl, Psikiyatrist, Avusturya-“Göçmen Çocukların Yalnızlığı”

13.00-14.00 Öğle Arası
14.00-16.30  III. Oturum

Prof.Dr. Zafer Danış, Sakarya Üniversitesi -Oturum Başkanı
Prof. Dr. Gülay Günay, Karabük Üniversitesi -“Yaşlılıkta Yalnızlık ve Bir Sosyal Destek Sistemi Olarak Ailenin Önemi”
Dr. Öğr.Üyesi Talip Yiğit, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi- “Yaşlılığın Kompleksitesi: Yaşlılık Tercih mi, Yoksa Nesnel Bir Gerçeklik mi?
Dr.Öğr.Üyesi Nesim Aylvarcı, Sakarya Üniversitesi -“ Yaşlılıkta Yalnızlık ve Toplumsal Tecrit” 
Dr. Nihan Kalkandeler Özdin, Üsküdar Üniversitesi- “Boş Yuva Sendromu”

16.30-16.40    Kapanış Konuşması – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/94637346175